.: Łacina lekarska .: Łacina w roślinach .: Łacina w muzyce .: Łacina martwa .: Łacina na wesoło :.
   
Strona główna
O języku
Alfabet
Artykuły
Ciekawostki
Przysłowia i pojęcia
Linki
 

KONTAKT zd.ja@op.pl

 

 

 

 

Witam serdecznie na mojej stronie poświęconej językowi łacińskiemu. Jestem nauczycielką tego języka.. Chciałam zainteresować was oraz podzielić się doświadczeniem w nauczaniu tego języka.

Kiedyś kolega żartując, zapytał mnie, czy jadę "szlifować" język do "Łaciny", ponieważ nauczyciele języka angielskiego jeżdżą do Anglii, francuskiego do Francji, a niemieckiego do Niemiec.

Czy nie jest więc fenomenem to, że chociaż nie istnieje dziś żadne państwo, społeczeństwo, czy choćby jakaś grupa etniczna, która używałaby języka łacińskiego na co dzień, jako języka ojczystego, to istnieje jednak język, którym posługiwano się przed dwoma tysiącami lat. Język, który był językiem urzędowym całego Imperium Rzymskiego, a po jego upadku stał się bazą, służącą do tworzenia własnych języków (romańskich) dla nowo powstających państw. Sam jednak pełnił jeszcze przez wiele stuleci rolę usługową w Europie.


Znajomość łaciny świadczyła o wykształceniu i wysokiej pozycji społecznej. Disce, puer, Latine, ego te faciam Mościpanem - "Ucz się chłopcze łaciny, ja uczynię cię Mościpanem (szlachcicem)".Są to słowa króla Stefana Batorego, wypowiedziane w Akademii Wileńskiej w roku 1579.
Państwa Europy zachodniej zbudowały swoje cywilizacje na fundamentach cywilizacji rzymskiej i w niej szukają źródeł własnej kultury, tożsamości. Dotyczy to również nas Polaków, ponieważ łacina towarzyszyła nam od zarania dziejów naszej państwowości. Po łacinie napisane są najstarsze dokumenty, roczniki, dzieła literackie. Wielkie wydarzenie, przyjęcie chrztu przez Mieszka odnotowane jest w języku Rzymian: 966 - Messico dux baptizatur (966 - książę Mieszko zostaje ochrzczony).

 

 

Powrót na górę strony


 
Copyright © 2005