.: Łacina lekarska .: Łacina w roślinach .: Łacina w muzyce .: Łacina martwa .: Łacina na wesoło :.
   
Strona główna
O języku
Alfabet
Artykuły
Ciekawostki
Przysłowia i pojęcia
Linki
 
 
 

 

Scenariusz lekcji nr1

Thema : "De Graecia antiqua " - sławni twórcy greccy .

Klasa I b

Cele lekcji :

1. uczeń zna i potrafi rozpoznać w tekście formy ind. i inf. praesentis
passivi
2. uczeń potrafi określić osobę i liczbę wskazanych czasowników
3. uczeń analizuje tekst w oparciu o znane i nowe słownictwo
4. uczeń potrafi korzystać ze słownika
5. uczeń zna postać Homera i jego twórczość
6. uczeń wie kim był Fidiasz i poznaje jego rzeżby
7. uczeń poznaje Herodota i jego twórczość .

Metody : - metody oparte na obserwacji
- metody słowne : wykład , referat
- praca z tekstem

Zasady : poglądowości , świadomego i aktywnego udziału ucznia ,
systematyczności , stopniowania trudności .

Formy pracy : praca w grupach
Środki dydaktyczne : referaty i ilustracje przygotowane przez uczniów
i nauczyciela , podręczniki , słowniki , mapa
Graecji .

Przebieg lekcji :
1. Powitanie klasy , sprawdzenie obecności , omówienie tematu
lekcji .
2. Powtórzenie wiadomości o stronie biernej czasowników ,
zapisanie właściwych zakończeń na tablicy .

3. Przeczytanie tekstu " De Graecia antiqua ", zwrócenie uwagi na właściwą wymowę i akcent .
4. Podział klasy na grupy wg tematów : Homer , Fidiasz , Herodot.
5. Analiza tekstu w grupach.
6. Przedstawienie właściwego tłumaczenia poszczególnych fragmentów tekstu.
7. Ukazanie sylwetek sławnych Greków : Homera , Fidiasza , Herodota , obejrzenie ilustracji , wskazanie ważniejszych miejscowości na mapie Grecji .
8. Podsumowanie lekcji :
9. Zadanie domowe :
Przetłumacz zdania .
" Homer jest sławnym poetą greckim .
" Oglądamy wspaniałe posągi Fidiasza (także w stronie biernej) .
" Zachwycamy się opowiadaniami Herodota .


 

 

Powrót na górę strony


 
Copyright © 2005