.: Łacina lekarska .: Łacina w roślinach .: Łacina w muzyce .: Łacina martwa .: Łacina na wesoło :.
   
Strona główna
O języku
Alfabet
Artykuły
Ciekawostki
Przysłowia i pojęcia
Linki
 
 
 

 

SPRAWDZIAN 1

Sprawdzian klasa III


I. Przestopniuj podane przymiotniki !
-honestus, -a, -um zacny, uczciwy
-turpis, -e zgubny, haniebny
-felix, felicis szczęśliwy

II. Utwórz i przestopniuj przysłówki !
-crudelis, -is, -e okrutny
--avarus, -a, -um skąpy

III. Podaj brakujące formy stopniowania przymiotników i przysłówków !
-minor, minus
-optimus, -a, -um
-parum
-diutissime
-dubius, -a, -um

IV. Przetłumacz zdania i nazwij podkreślone konstrukcje !
-Tempore aestatis noctes diebus breviores sunt.
-Canis omnium animalium sapientissimus est.
-Phidias primus artificum Graecorum fuit.
-Honesta fama melior pecunia est.


 

 

Powrót na górę strony


 
Copyright © 2005